Tandheelkundigeblik


Twee geloven op een kussen

Blind geloof in het nut van fluorideSpiegelbeeld juni 2016


Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Het veruit grootste deel gelooft in de heilzame werking van fluoride in tandpasta en een kleine minderheid, in de ogen van velen een soort Gideonsbende, is overtuigd van de schadelijke werking ervan. Deze tegenstanders verdedigen het standpunt dat fluoride slecht is, zowel voor het gebit als voor de gezondheid van de mensen. Om te beginnen al door te wijzen op de herkomst van deze stof. Fluoride is een afvalproduct van kerncentrales, de aluminium- en kunstmestindustrie en hoort bij het chemisch afval. Het heeft zelfs jaren gediend als ratten- en kakkerlakkenverdelgingsmiddel.

Met dit artikel proberen we dit geschil te beslechten met een pleidooi tégen fluoride. Dat zal niet meevallen, want de tandheelkundige praktijk is doordrenkt met fluoride: tandpasta, vulmaterialen, dental floss, tandenstokers, fluoridebehandelingen, mondwaters en tandlak met fluor, etc. Alles mag vrij worden gefluorideerd. Er is geen enkel bewakingsprogramma. Jarenlang hebben de kinderen fluoridetabletjes moeten slikken. Toch menen wij voldoende argumenten te hebben om het standpunt over de nadelen ervan te onderbouwen.

Gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor het nut van fluoride Enige bewijsvoering ten gunste van fluoride is er niet: er is alleen een blind geloof in. Als een tandarts hierover wordt ondervraagd, zegt hij: "Ik zie minder gaatjes". Hij legt een onbewezen oorzakelijk verband met fluoride en houdt zich daarbij ook aan de richtlijnen van het Ivoren Kruis. Daarin staat onder andere dat inslikken van fluortandpasta geen kwaad kan. Wat dan te denken wanneer in de literatuur staat dat het inslikken van een hoeveelheid van één tube zelfs dodelijk kan zijn? De tandarts gaat bovendien voorbij aan de gefundeerde aanbevelingen voor verbeterde zorg voor de mond en mondhygiëne, zoals minder suikerhoudende drank (denk aan Coca-Cola) en verstandig voedsel. En dát zijn nu juist de oorzaken waardoor het met de kindergebitten zo goed zou gaan: meer zorg en behandeling. Over het algemeen ontbreekt het de tandarts bij al zijn verdere bekwaamheden aan wetenschappelijke kennis, met betrekking tot de toxische halogeenverbindingen onder de verzamelnaam fluoride.

Stapeleffect
Al in 2014 stond in de Lancet, het meest gezaghebbende wetenschappelijke medische tijdschrift, het artikel "Fluoride Officially Classified as a Neurotoxin". Het woord neurotoxine betekent gif voor het zenuwstelsel. Dit heeft niet de publiciteit gekregen die het verdient. Maar het spreekt wel een banvloek uit over fluoride. Elke neuroloog kan u vertellen hoe moeizaam zenuwweefsel regenereert en herstelt van invasieve en ook toxische beschadigingen. Als zo´n beïnvloeding dagelijks herhaald wordt, door bijvoorbeeld het poetsgedrag (er is haast geen tandpasta zonder fluoride te krijgen), dan wordt het stapeleffect van het fluor in het weefsel manifest en is herstel erg lastig. Het stapeleffect is ook soms te zien in de witte vlekken die in het glazuur ontstaan als gevolg van fluorideophoping in het glazuur. Met de tijd worden deze vlekken dan zichtbaar donkerder, het glazuur wordt dan "mottled enamel" genoemd of fluorose. Vooral in landen waar het water gefluorideerd is, heeft men daar veel last van. Zelfs de Lancet zou be•nvloed kunnen zijn door de fluoridelobby binnen de farmacie.

Statistische zwendel
Het geloof in fluoride is zo sterk dat verder de wetenschappelijke literatuur erop na slaan eigenlijk overbodig is geworden. Dat zou niet meer nodig zijn, maar het omgekeerde is waar. Statistieken zijn lang niet altijd betrouwbaar en mogen dan ook slechts onder strikte regels als bewijs worden gebruikt, want ze zijn niet meer dan een aanname. Verschillen in de aantallen gaatjes tussen wel en niet gefluorideerde gebieden zijn uiterst miniem. Ja, zelfs zijn er statistieken die aangeven dat in gefluorideerde gebieden meer gaatjes voorkomen. Een vergelijkend onderzoek onder andere tussen de steden Napier en Hastings in Nieuw-Zeeland gaf dit aanvankelijk aan. In Napier, ongefluorideerd, kwamen minder gaatjes voor dan in Hastings, dat wel gefluorideerd was. Dit paste natuurlijk niet bij de gewenste aanname en toen heeft men de defini‘ring over een gaatje vinden zodanig veranderd dat Hastings er alsnog beter uitsprong dan Napier. Deze truc is door John Colquhoun duidelijk aan het licht gebracht. Hij was een Australische tandarts die van overheidswege aangesteld was om de fluoridering juist te promoten. Hij wijzigde zijn standpunt echter drastisch toe hij op de statistische zwendel stootte. Een grote foutenbron ligt er in de menselijke factor bij het vaststellen van de gaatjes. Is het nu wel of geen gaatje? In de praktijk is hier vaak discussie over en de diagnostiek ervan is moeizaam. Zo is een statistiek gemakkelijk te beïnvloeden. (The Hastings Fluoridation Experiment: Science or Swindle? The Ecologist, Vol.16, No.6, 1986). Daarnaast is in de radionica (de wetenschap waarin het bewustzijn een grote rol speelt) gebleken dat de mening van de onderzoeker statistische invloed kan hebben. Dus de broodnodige objectiviteit ontbreekt hier totaal.

Eigenschappen van fluoride
Fluoride heeft sterke affiniteit met bot. Dat wordt harder en deze eigenschap heeft ertoe geleid dat fluoride ooit een toepassing kreeg bij osteoporose. Helaas bleken botten ook brosser te worden, zodat na enige tijd duidelijk werd dat het aantal heupfracturen juist drastisch steeg door de brosheid van het bot en is men daarom toen met de fluoridebehandeling gestopt. Daarbij kwam, dat fluoride exostoses, botuitstulpingen, vooral aan de wervelkolom en gewrichten veroorzaakte. In gebieden (Turkije, China en India) waar veel fluoride in het drinkwater zit, komt invaliditeit op jonge leeftijd veel voor. Zie het boek van Yiamouyiannis met de titel "The aging Factor". De veroudering van de cellen wordt door fluoride vroegtijdig in gang gezet. Het immuunsysteem van een kind gaat reageren als dat van een oudere mens en een banale infectie zal meer tijd nodig hebben om te genezen. Kinderen ontwikkelen andere gevoeligheden, bijvoorbeeld allergieën voor bepaalde voedingsmiddelen; ze verdragen geen kleur- of smaakstoffen of raken sneller overstuur in stresssituaties. Ook glazuur wordt door fluoride harder; dat wil echter niet zeggen dat het ook cariësresistenter wordt. Wel kunnen tanden door de brosheid iets eerder breken.

Schildklier
Een ander aspect van fluoride is de relatie die deze stof heeft met de schildklier. Al in 1958 werd door Dr. Hidehiko Tanaka het jodium-fluorantagonisme vastgesteld, waarbij het fluoride zich op de plaats nestelt van het jodium, evenals fluor een halogeen. Hierdoor ontstaat er een jodium-gebrekziekte zoals krop. Fluoride zet dus de aanzettende werking van jodium op de schildklier om in een remmende. De stofwisselingsremmende werking van fluoride is hiermee verklaard. In het tijdschrift Fit met Voeding nr.1, 2016 antwoordt Gert Schuitemaker op de vraag welk mineraaltekort het meeste voorkomt: "dat is waarschijnlijk jodium". Hier zou dus een oorzakelijke relatie kunnen liggen met fluoride. Dat alleen al zou een reden kunnen zijn om vanaf vandaag de fluorhoudende tandpasta niet meer te gebruiken. Een uitstekende tandpasta is natriumbicarbonaat met kokosvet gemengd 1:1 in een glazen potje en dan met een spatel steeds iets op de borstel aan brengen. Effectief en goedkoop. De laatste jaren is er in de literatuur over fluoride een opmerkelijke tendens bij gekomen. Het lijkt erop dat het IQ van kinderen aan het dalen is. Veel onderzoeken, voornamelijk uit China, tonen dit aan. Er wordt een relatie gelegd met het enzym cholinesterase waarvan de werking door fluoride geblokkeerd zou worden. Er ontstaat een cholinesterase-deficiëntie. Cholinesterase is nodig voor de prikkeloverdracht via de neuronen in de hersenen. Deze relatie wordt beschreven in het proefschrift van de neuroloog Mien Bulthuis uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat onderzoek heeft een belangrijke plaats ingenomen bij het fluoridegevecht in die jaren. Door politiek verweer heeft dit wel haar carri¸re gekost. Het bleek voor haar niet meer mogelijk een plaats te verwerven binnen organisaties. De cholinesterasedeficiëntie zou ook een rol spelen bij het bekende articaïneprobleem bij de anaesthesie in de tandheelkunde. Mensen die een verdacht hebben op een articaïne overgevoeligheid zouden deze defici‘ntie hebben. Nader onderzoek hiernaar wordt geadviseerd.

Slinkse wegen in de fluoridewereld
Het is vrij gemakkelijk om een statistiek te manipuleren. Deze vorm van onderzoek wordt meestal door de tandheelkundige commercie gefinancierd en het is een koud kunstje om cijfers naar believen aan te passen en hiermee aan fluoride gunstige eigenschappen toe te dichten. Het boek van de Deense prof. P. Götsche, getiteld "Dodelijke medicijnen" geeft duidelijk aan hoe pervers de farmacie kan opereren. Ja, hoe meer men duikt in de literatuur over het fluoride, hoe interessanter en duidelijk het wordt hoe er pogingen gedaan worden om via allerlei slinkse technieken het fluoride te promoten. We gaan hier mee met Peter Götsche die aantoont hoe de macht van het geld de geneeskunde, maar ook de tandheelkundige praktijk vervuild heeft.

Waterfluoridering
In de jaren 50 van de vorige eeuw is er een vergelijkend drinkwateronderzoek gedaan in Tiel en Culemborg. Tiel werd gefluorideerd en Culemborg niet. De stuwende kracht hier was professor O. Backer Dirks. In dit onderzoek is niet het feit meegenomen dat gefluorideerde tanden en kiezen twee jaar later doorbreken. Misschien heeft de veroudering van de cellen daarmee van doen. Daarbij bleek uit een proefschrift van de tandarts Fick dat in Culemborg een cariësproducerende yoghurt twee maal zoveel gegeten werd als in Tiel. Promotor van deze dissertatie was dezelfde Backer Dirks. Er waren dus twee grote parameters tussen de twee steden die in het onderzoek niet meegenomen waren. Dus kon dit statistische onderzoek de prullenbak in. Inmiddels waren diverse steden al begonnen met waterfluoridering. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een gevecht van de arts Hans Moolenburgh samen met een kleine groep geestverwanten, waarbij na jaren tenslotte op politiek niveau de oorlog in de Tweede Kamer tegen de toenmalige minister Vorrink gewonnen werd en daardoor de dreigende waterfluoridering in Nederland niet doorging. De aantasting van de menselijke integriteit was in het geding. Een "medicijn" zomaar toevoegen aan het drinkwater ging ook de politici in den Haag te ver. De reactie hierop echter was dat de hoeveelheid fluoride in de tandpasta verdubbeld werd, ook in de kindertandpasta. Het boek van collega Moolenburgh over zijn gevecht dat hij samen met zijn kleine aantal idealisten won tegenover de autoriteiten is zojuist verschenen. Het leest als een schelmenroman.

Giftig chemisch afvalproduct
Fluoride, een giftig afvalproduct van de aluminium- en kunstmestindustrie, is jarenlang ongehinderd uit de schoorstenen gekomen. Toen werd duidelijk dat dit schadelijk was voor onder andere het vee uit de omgeving: de gebitten van de koeien verbrokkelden namelijk en de gewrichten vervormden, de koeien zakten door hun poten en moesten afgemaakt worden. Dit leidde tot de maatregel, dat fluoride opgevangen en als chemisch afval verwerkt moest worden. Dit was kostbaar omdat het halogeen fluoride zich door de metalen vaten heen vrat en andere maatregelen nodig waren. Maar veel spelers op het veld van de tandheelkunde, tandartsen en fabrikanten van artikelen voor tandverzorging, toonden zich als redders in nood met hun interesse voor fluoride en kochten het gif op. Dus nu kregen de fabrieken geld voor dit afvalproduct. Een omgekeerde vorm dus. Tijdens de kortdurende fluoridering van het drinkwater in Nederland is gebleken dat op een fazantenkwekerij in Aalsmeer de hennen veel tammer werden dan gebruikelijk. Ze bleven op een hand zitten en dat was een verschijnsel dat voor de kwekers ervan totaal nieuw was. Ze leken eigenlijk ietwat verdoofd. Met dit verschijnsel in gedachte kunnen we zeker een relatie leggen met het hardnekkige verhaal dat de Russen in de tweede wereldoorlog grote hoeveelheden fluoride besteld hebben met de bedoeling de krijgsgevangenen rustig en meegaand te houden. Dit zou dan in het drinkwater gedaan worden. Wat zeker is, is het feit dat in diverse psychiatrische middelen fluoride-verbindingen verwerkt zijn, vooral in Semap. Dit om patiënten rustiger te maken?

Al met al zijn er redenen genoeg om het fluoride te vermijden en er stelling tegen te nemen.

Fred Neelissen,
Bioenergetische tandheelkunde en
Second opinion onderzoek


Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: